Nieuw bij Deutsche Bank: ING Bank (NL) NOK 4% 2017

In detail

ING Bank (NL) NOK 4% 2017 is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4% bruto gedurende 5 jaar. Actuarieel brutorendement in NOK van 3,67% (rekening houdend met de instapkosten van 1,50%). De uitgever verbindt zich ertoe op de eindvervaldag 100% van de nominale waarde in NOK (of 10.000 NOK per coupure) terug te betalen, tenzij indien de uitgever in gebreke zou blijven (bv. bij faillissement). De belegger moet zich bewust zijn van het wisselkoersrisico op de Noorse kroon. Inschrijving op de primaire markt van 02/04/2012 tot 27/04/2012. Roerende voorheffing van 21% op de uitgekeerde coupons. Op basis van de individuele situatie van elke belegger, kan het afhouden van deze roerende voorheffing gepaard gaan met het afhouden van een bijkomende bijdrage van 4%. Meer info over deze uitgifte kan u vinden op de website van Deutsche Bank.