Nieuw bij Deutsche Bank: Crédit Agricole CIB obligatie in Zweedse kroon

In detail

Crédit Agricole CIB (FR) SEK 4,10% 2017 is een obligatie uitgegeven in Zweedse kroon (SEK) door Crédit Agricole CIB en geeft u recht op een jaarlijkse coupon van 4,10% bruto gedurende vijf jaar. Op de vervaldag verbindt de uitgever zich ertoe om u het in SEK belegde kapitaal (exclusief instapkosten) (hetzij 10.000 SEK per coupure) terug te betalen behalve bij ingebrekeblijving (bv. faillissement) van de uitgever. De belegger moet zich bewust zijn van het wisselkoersrisico met betrekking tot de Zweedse kroon. Het actuarieel brutorendement in SEK, rekening houdend met de instapkosten van 1,75% bedraagt 3,71%.

  • Uitgever: Crédit Agricole CIB
  • Munteenheid: SEK
  • Nominale waarde: 10.000 SEK
  • Inschrijving: van 25/07/2012 tot 06/09/2012
  • Uitgifte- en betaaldatum: 07/09/2012
  • Uitgifteprijs: 100% + 1,75% instapkosten
  • Jaarlijkse brutocoupon: 4,10% bruto (in SEK)
  • Actuarieel brutorendement: 3,71%
  • Roerende voorheffing 21% op de uitgekeerde coupons

Op basis van de individuele situatie van elke belegger kan het afhouden van deze roerende voorheffing gepaard gaan met het afhouden van een bijkomende belasting van 4%.