Nieuw bij Deutsche Bank: Crédit Agricole CIB obligatie in Noorse kroon

In detail

Crédit Agricole CIB (FR) NOK 4% 2016 is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door Crédit Agricole CIB en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4% gedurende 4 jaar. Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u 100% van het belegde kapitaal in NOK (uitgezonderd instapkosten) (zijnde 10.000 NOK per coupure) terug te betalen behalve indien de uitgever in gebreke blijft (bijv. faillissement). De belegger moet zich bewust zijn van een wisselkoersrisico met betrekking tot Noorse kroon. Het actuarieel brutorendement in NOK van 3,52% (rekening houdend met de instapkosten van 1,75%. De inschrijvingsperiode loopt van 17/08/2012 tot 20/09/2012.