Nieuw bij Deutsche Bank : Crédit Agricole CIB – Step Up 2021

Enkele kenmerken

Crédit Agricole CIB – Step Up 2021 is een obligatie (Step Up) en geeft u recht op een jaarlijkse coupon. Gedurende de eerste drie jaar bedraagt deze jaarlijkse coupon 4% bruto, de drie daaropvolgende jaar 4,50% bruto en de vier laatste jaar 5% bruto per jaar. Op eindvervaldag, recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde door Crédit Agricole CIB (tenzij de emittent in gebreke blijft). Jaarlijks brutorendement van 4,25% (rekening houdend met 2% instapkosten). Inschrijving op de primaire markt : 

  • Van 30/03/2011 t/m 28/04/2011 
  • Uitgifte- en betaaldatum: 29/04/2011 
  • Nominale waarde: 1.000 EUR 
  • Uitgifteprijs: 100% 
  • Instapkosten: 2%
  • De emittent behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd te beëindigen

Meer info over deze belegging kan u vinden op de website van Deutsche Bank. 

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 500 en 2500 euro

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 5000 en 25000 euro

De vergelijkingstabel voor kosten voor een overdracht van effecten (obligaties, aandelen, fondsen)

Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be