Nieuw bij Deutsche bank : Crédit Agricole CIB Anticipation Bond 2016

Enkele kenmerken 

 • Een schuldinstrument met een coupon die mee evolueert met de rentestand
 • Een jaarlijkse brutocoupon van minimum 2,75% en maximum 5%
 • Recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde op eindvervaldag door Crédit Agricole CIB (AA-)
 • Munteenheid: EUR
 • Verdeler: Deutsche Bank N.V.2
 • Inschrijving op de primaire markt: van 04/08/2010 t.e.m. 13/09/2010
 • uitgifte- en betaaldatum: 15/09/2010 
 • nominale waarde: 1.000 EUR 
 • uitgifteprijs: 100%
 • instapkosten: 1%
 • De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijving op de primaire markt vervroegd te beëindigen
 • Eindvervaldag: 15/09/2016

Meer inlichtingen op de website van Deutsche Bank.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© Bankshopper.be