Nieuw bij Deutsche Bank: BNP Paribas Interest Cover Callable 2019

Enkele kenmerken

BNP Paribas Interest Cover Callable 2019 stelt de belegger in staat om van een interessante coupon te profiteren zolang de kortetermijnrente geen pieken bereikt. Dit gestructureerde schuldinstrument geeft u recht op een vaste jaarlijkse coupon van 5% bruto gedurende de 2 eerste jaren. De uitgever kan jaarlijks beslissen om dit product vervroegd terug te betalen tegen 100% van de nominale waarde vanaf het einde van het 2de jaar. Doet hij dit niet, dan ontvangt u een jaarlijkse variabele coupon van maximaal 5% bruto prorata van het aantal dagen tijdens de renteperiode waarop de Euribor 12 maanden (EUR) lager lag dan of gelijk was aan 4,50%.