Nieuw bij Deutsche Bank: ABN Amro Bank Step Up 2017

Enkele kenmerken

ABN Amro Bank Step Up 2017 is een obligatie. Het product geeft u recht op een jaarlijkse coupon en op een terugbetaling van 100% van de nominale waarde op de eindvervaldag door ABN Amro Bank N.V. De coupon bedraagt het eerste jaar 3% en stijgt elk jaar met 0,25% om het zesde jaar uit te komen op 4,25% bruto. Uw actuarieel brutorendement bedraagt bijgevolg 3,32% (rekening houdend met de instapkosten van 1,50%).