Nieuw bij Citibank : 6 Years Citigroup Euribor Note IV

Enkele kenmerken 

 • De 6 Years Citigroup Euribor Note IV is een schuldinstrument in euro uitgegeven door Citigroup Funding Inc. (USA, Delaware) voor een looptijd van zes jaar. M.a.w. door te beleggen in deze Note leent u als belegger geld aan Citigroup Funding Inc. die het kan gebruiken ter fi nanciering van Citigroup Inc. In ruil hiervoor verbindt Citigroup Funding Inc. zich ertoe om 100% van uw initieel belegd kapitaal op de eindvervaldag terug te betalen.
 • Het rendement van de 6 Years Citigroup Euribor Note IV is gekoppeld aan de Euriborrentevoet op 3 maanden en wordt via trimestriële coupons uitbetaald. De berekening van de trimestriële coupon is eenvoudig. Men neemt de Euriborrentevoet op 3 maanden die van kracht is bij het begin van elke interestperiode (3 maanden en twee werkdagen vóór de betaaldatum van de trimestriële coupon) en men deelt deze door 4. Ongeacht de evolutie van de Euriborrentevoet, biedt de 6 Years Citigroup Euribor Note IV u trimestriële coupons aan van minimum 2,5% bruto tot maximum 6% bruto op jaarbasis. Na zes jaar en rekening houdend met de instapkosten komt dit neer op een brutorendement van minimum 2,14% en maximum 5,60% op jaarbasis.
 • Emittent: Citigroup Funding Inc. (USA, Delaware)
 • Garantiegever: Citigroup Inc. (USA, Delaware) Rating van de garantiegever: A/A-1 (negatief vooruitzicht) (S&P’s), A3/P-1 (negatief vooruitzicht) (Moody’s), A+/F1+ (stabiel vooruitzicht) (Fitch) .
 • Distributeur: Citibank Belgium NV. ISIN-code: XS0543637457.
 • Munt: EUR. Beleggingshorizon: 6 jaar.
 • Beleggingsobjectief: gematigde groei.
 • Minimale intekening: 5000 EUR en vervolgens per bijkomende schijf van 1000 EUR.
 • De 6 Years Citigroup Euribor Note IV is enkel beschikbaar in België voor beleggers die fiscaal gezien niet worden beschouwd als staatsburgers of residenten van de Verenigde Staten.
 • Nominale waarde: 1000 EUR.
 • Uitgifteprijs: 100%.
 • Instapkosten: 2%.
 • Inschrijvingsperiode: van 1 oktober tot 29 oktober 2010 (12.00 uur) onder voorbehoud van voortijdige afsluiting. 
 • Trimestriële couponberekening: de Euriborrentevoet op 3 maanden die van kracht is bij het begin van de interestperiode (3 maanden en twee werkdagen vóór de betaaldatum van de trimestriële coupon) gedeeld door 4

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be