Nieuw bij Centea : Centea fund duo coupon 9

Enkele kenmerken 

Op de tussentijdse vervaldag (30-09-2011) wordt de eerste helft van de initiële inschrijvingswaarde vóór kosten, terugbetaald én ontvangt u een éérste brutocoupon van 5.4% voor roerende voorheffing, berekend op de helft van de initiële inschrijvingswaarde.  Op de vervaldag (28/09/2018) wordt de tweede helft van de initiele inschrijvingswaarde , terugbetaald. Per deelperiode wordt op de helft van de initiele inschrijvingswaarde een coupon berekend afhankelijk van de mogelijke stijging van een korf. De 8 variabele coupons zijn afhankelijk van de prestaties van de aandelen van de korf per deelperiode: – voor elk aandeel dat op het einde van zijn deelperiode gestegen is t.o.v. zijn startwaarde, wordt een stijging van 7% in aanmerking genomen; – voor elk aandeel met een negatieve of nulprestatie t.o.v. zijn startwaarde, wordt de werkelijke prestatie in aanmerking genomen; – de coupon is gelijk aan het gemiddelde van deze weerhouden prestaties, met een minimum van 1% en een maximum van 7% bruto voor roerende voorheffing. Het oorspronkelijk kapitaal is 100 % beschermd, waarvan 100 % bescherming van de eerste helft van de initiële inschrijvingswaarde op de tussentijdse vervaldag en 100 % bescherming van de tweede helft van de initiële inschrijvingswaarde op de vervaldag (steeds vóór kosten). 

  • Lancering : van 2 augustus 2010 tot en met 27 augustus 2010 (behoudens vervroegde afsluiting), met valuta 7 september 2010.
  • Eindvervaldag / Looptijd : 28 september 2018 / 8 jaar en bijna 1 maand.
  • Tussentijdse vervaldag : De laatste evaluatiedag van september 2011 (Uitbetaling met Valuta D+1 Bankwerkdag)
  • Uitgifte : Distributiedeelbewijzen van 1000 EUR
  • Toetredingskosten : 2.5% tijdens de emissieperiode 3.5% nadien (waarvan 1.00% voor het compartiment)
  • Uittredingskosten : Op de eindvervaldag: geen – vóór de eindvervaldag: 1.00% (orders vanaf 1250000 EUR : 0.50%) Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen één maand na intrede: max 5%
  • Beurstaks :  Geen
  • Coupons : Betaalbaar de laatste Belgische bankwerkdag van september 2011 tot en met 2017 en op de eindvervaldag; RV van 15%.

     

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be