Nieuw bij Bkcp : Santander UK Step Up 2019

Enkele kenmerken

Santander UK Step Up 2019 is zoals de naam het aangeeft een obligatie met progressieve rentevoet. De coupon stijgt tijdens de levensduur van 4% bruto voor de eerste drie jaar tot 4,50% bruto voor de 3 volgende jaren en eindigt in schoonheid met 5% bruto voor de laatste twee jaren. Ze wordt uitgegeven door Abbey National Treasury Services plc en gewaarborgd door Santander UK plc. Op de eindvervaldag na 8 jaar, wordt het initiële kapitaal integraal terugbetaald aan 100%. Om meer te weten, raadpleeg de brochure, het basisprospectus, samenvatting van het programma, de addenda en de Final Terms op de website van BKCP. Santander UK Step Up 2019 is een schuldinstrument. Door in te tekenen op dit instrument leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt om minstens het geïnvesteerde kapitaal (zonder kosten) op eindvervaldag terug te betalen alsook om een jaarlijkse coupon. In geval van in gebreke blijven (bijv. faillissement) van de uitgever en van de garant, loopt u het risico om de sommen waarop u recht heeft niet te recupereren en het geïnvesteerde kapitaal te verliezen.

 • Aard : schuldtitel
 • Uitgever : Abbey National Treasury Services plc
 • Garant : Santander UK plc Rating van de Garant : AA (S&P) : negative outlook / Aa3 (Moody’s): negative outlook / AA- (Fitch): stable outlook
 • ISIN-code : XS0599124020
 • Munteenheid : EUR
 • Verdeler : BKCP c.v.b.a.
 • Nominale waarde : 1.000 EUR
 • Intekenperiode : van 14/03/2011 tot 22/04/2011 (Een vervroegde afsluiting is steeds mogelijk). Onder voorbehoud van de wettelijke mogelijkheden tot intrekking (art. 34 van de wet van 16/06/06), kunnen de tijdens deze periode gedane inschrijvingen niet worden geannuleerd.
 • Uitgifte- en betaaldatum : 29/04/2011
 • Uitgifteprijs : 100% Coupures : 1.000 EUR
 • Instapkosten : 0%
 • Andere kosten : forfaitair bedrag van 10 EUR per inschrijving
 • Eindvervaldag : 29/04/2019
 • Coupons : 4% bruto de eerste drie jaar, 4,50 % bruto de drie volgende jaren, 5% bruto de laatste twee jaar
 • Terugbetaling op de eindvervaldag : recht op de terugbetaling aan 100% van het belegde kapitaal op de eindvervaldag. Betaaldatums van de coupons : elk jaar op 28/04, het eerste jaar op 30/04/2012 en het laatste jaar op 29/04/2019, of op de eerstvolgende werkdag indien deze datum geen werkdag is.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 500 en 2500 euro

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 5000 en 25000 euro

De vergelijkingstabel voor kosten voor een overdracht van effecten (obligaties, aandelen, fondsen)

Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be