Nieuw bij Bkcp : Bnp Paribas Euribor + 2016

Enkele kenmerken 

BNP PARIBAS EURIBOR + 2016 is een gestructureerde obligatie in de vorm van een ‘Credit Linked Note’, uitgegeven door BNP Paribas. Ze is verbonden aan een onderliggend risico op Rabobank. Op de eindvervaldag wordt BNP PARIBAS EURIBOR + 2016 tegen 100 % van de nominale waarde terugbetaald behalve in geval van ‘credit event’ . In dat geval zal het terugbetaalde bedrag afhangen van de recuperatiewaarde van een achtergestelde obligatie (Rating AA+) uitgegeven door Rabobank. Gedurende een periode van 6 jaar biedt BNP PARIBAS EURIBOR + 2016 u de mogelijkheid om te profiteren van een eventuele stijging van de korte rente (Euribor op 3 maanden. Deze index is een referentie die het gemiddelde van de interbankenrente in de eurozone weerspiegelt) tot 5 % bruto, terwijl de minimale jaarlijkse coupon 2,5% bruto of 2,12% netto bedraagt. In tegenstelling tot vastrentende obligaties volgt BNP PARIBAS EURIBOR + 2016 de evolutie van de Euribor op 3 maanden. Dat betekent dat u elk jaar kunt meegenieten van een eventueel herstel met bovendien een versterkingseffect waarmee uw kans op 5% nog vergroot. Een bijkomende troef in het vooruitzicht van een maximaal rendement.  Dankzij een versterkingseffect op de rente van + 0,60 % BNP PARIBAS EURIBOR + 2016 volgt niet alleen de evolutie van de rente en vergoedt u voor een eventuele stijging. Het versnelt bovendien de beweging door 0,60% toe te voegen aan de vastgestelde marktrente. Van zodra de Euribor 3 maanden de drempel van de 1,90% overschrijdt, kan uw coupon tot boven de 2,50% stijgen. 

 • Aard : Credit Linked Note (geïndexeerd op kredietrisico)
 • Uitgever : BNP Paribas (“BNPP”) (Fitch: AA- stabiele outlook / Moody’s: Aa2 stabiele outlook / S&P: AA negatieve outlook op 17 augustus 2010)
 • Onderliggend : Rabobank
 • Referentieobligatie : Cooperatieve Centrale Raiffeisen Boerenleenbank BA (Rabobank)
 • Type : achtergesteld – Rating : AA+ volgens S&P
 • Maturiteit op 28/07/2015 
 • Coupon 3m Euribor + 62.5bp 
 • Munteenheid : EUR
 • Verdeler : BKCP cvba
 • Nominale waarde : 1.000 EUR
 • Intekenperiode : van 06/09/2010 tot 15/10/2010 (een vervroegde afsluiting is steeds mogelijk). Onder voorbehoud van de wettelijke annuleringsmogelijkheden (art. 34 van de wet van 16/06/06), kunnen de tijdens deze periode gedane inschrijvingen niet worden geannuleerd.
 • Uitgifte- en betaaldatum : 22/10/2010
 • Uitgifteprijs : 100%
 • Coupures : 1.000 EUR
 • Instapkosten : 0 %
 • Onderliggende index : Euribor 3 maanden Brutocoupons en betaaldatum : op 27/09 van 2011 tot 2016 behalve in geval van een credit event bij Rabobank. De coupon bedraagt het niveau van de Euribor 3 maanden + 0,60% met een minimum van 2,5% en een maximum van 5%.
 • Vervaldatum : 27/09/2016 behalve in geval van een credit event bij Rabobank
 • Terugbetaling op de eindvervaldag : aan pari (100% van de nominale waarde) behalve in geval van een credit event bij Rabobank. Beurstaks primaire markt : geen 
 • Beurstaks secundaire markt: 0,07% (max. 500 EUR) 
 • Roerende voorheffing : 15% op de uitgekeerde coupon

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be