Nieuw bij Bkcp : Barclays Europe Autocallable 2013

Enkele kenmerken

BKCP Bank stelt u een investering voor met Barclays Bank PLC als uitgever. De Barclays Europe Autocallable 2013 biedt u een jaarlijkse coupon van 6,00% bruto. Daar staat wel een kapitaalrisico tegenover. Het beleggingsinstrument kan na één jaar automatisch worden stopgezet als de EURO STOXX 50® boven het intekeningsniveau noteert. Bij vervroegde terugbetaling aan het einde van het eerste jaar, krijgt u geen tweede coupon van 6,00% bruto. Als het niveau van de EURO STOXX 5O® aan het einde van de looptijd onder 60% van zijn initiële waarde daalt, verliest u 40% tot 100% van uw kapitaal. Voor meer informatie, raadpleeg de brochure, de basisprospectus, de samenvatting van het programma en de Final Terms.Het voorgestelde product is een afgeleid instrument. Bij inschrijving draagt u uw geld over aan de uitgever die zich ertoe verbindt om u een jaarlijkse coupon van 6,00% bruto uit te betalen, en een bedrag dat zal bepaald worden op de vervaldag, afhankelijk van de evolutie van de EURO STOXX 5O®. De uitgever verbindt er zich niet toe om u bij de afsluiting het kapitaal in alle omstandigheden terug te betalen. Onder bepaalde voorwaarden is vervroegde terugbetaling mogelijk. Als de uitgever in gebreke blijft (bijvoorbeeld door faillissement), loopt u het risico dat u de bedragen waarop u recht hebt, niet terugkrijgt.

Technische info

  • Benaming: Barclays Europe Autocallable 2013 Aard: EMTN (Euro Medium Term Note)
  • Uitgever: Barclays Bank PLC (nationaliteit: engels) Rating: Moody’s: Aa3 stabiele outlook / S&P: AA- negatieve outlook / Fitch : AA- stabiele outlook
  • ISIN-Code: XS0602848144 Munteenheid: EUR Verdeler: BKCP Nominale waarde: 1.000 EUR Intekenperiode: Van 16/05/2011 tot 24/06/2011 (een vervroegde afsluiting is steeds mogelijk). Onder voorbehoud van de wettelijke mogelijkheden tot intrekking (art. 34 van de wet van 16/06/06), kunnen de tijdens deze periode gedane intekeningen niet worden geannuleerd.
  • Uitgifte- en betaaldatum: 01/07/2011
  • Uitgifteprijs: 100 %
  • Coupures: 1.000 EUR
  • Instapkosten: 0 %
  • Makelaarsloon: Forfaitair bedrag van 10 EUR per inschrijving.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds of via twitter

©Bankshopper.be