Nieuw bij Axa: Obligatie op 5 jaar in Noorse Kronen

In detail

Deze obligatie, hierna kortweg optinote nordic genoemd, wordt uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL) bv onder het Notes Issuance Programme, gewaarborgd en verdeeld door AXA Bank Europe nv. Als u in optinote nordic belegt, dan hebt u gedurende vijf jaar recht op een jaarlijkse coupon van 4,15% bruto. Deze coupon wordt uitbetaald in Noorse Kronen (NOK). Op de eindvervaldag komt dit overeen met een bruto actuarieel rendement van 3,49% in Noorse Kronen (incl. max. 3% intekenkosten). Als u ervoor opteert om de jaarlijkse coupon meteen in euro om te zetten, dan zal dit gebeuren tegen de op het ogenblik van de omzetting geldende wisselkoers van de Noorse Kroon ten opzichte van de euro. Aangezien deze wisselkoers schommelt, moet u er rekening mee houden dat het brutorendement in euro meer of minder dan 4,15% kan bedragen en dat het couponbedrag van jaar tot jaar kan verschillen. Op de brutocoupon is een roerende voorheffing van 21% verschuldigd. Een eventuele bijkomende bijdrage van 4% op de verkregen interesten is mogelijk, afhankelijk van de globale fiscale situatie van de belastingplichtige op het vlak van de roerende inkomsten. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor eventuele wijzigingen. Met optinote nordic geniet u recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Noorse Kronen op de eindvervaldag, behoudens in geval van in gebreke blijven, door bijvoorbeeld faillissement, van de emittent en/of garant. Als u op de eindvervaldag niet opnieuw in Noorse Kronen wilt beleggen, en uw kapitaal in euro wenst om te zetten, dan zal dit gebeuren tegen de op dat ogenblik geldende wisselkoers van de Noorse Kroon ten opzichte van de euro. Afhankelijk van de op dat ogenblik geldende wisselkoers tussen beide munten, kan het bedrag dat u ontvangt in euro, hoger of lager zijn dan uw oorspronkelijk belegde kapitaal. Als u wilt vermijden dat de wisselkoers in uw nadeel speelt, dan kunt u ervoor kiezen om de omzetting in euro uit te stellen.Ter informatie: op 4 april 2012 was de wisselkoers: 1 euro = 7,5731 NOK, 1 NOK= 0,1320 euro. De nominale waarde bedraagt 10.000 NOK per coupure.