Nieuw bij Axa : compartiment van AXA investplus – revival 4

Enkele kenmerken

Revival 4 mikt op een verdere heropleving van de Europese aandelen. Semestriële evaluatie Elk semester vergelijkt revival 4 de koers van de Eurostoxx50 index met zijn startkoers op 6 mei 2011.

Principe

Als de prestatie van de Eurostoxx50 na de eerste zes maanden positief of gelijk aan nul is, en met andere woorden hoger dan of op hetzelfde niveau als zijn startkoers noteert, dan ontvangt u een meerwaarde die samen met het startkapitaal (voor kosten) vervroegd wordt terugbetaald.

Als de Eurostoxx50 index daarentegen negatief presteert, en met andere woorden onder zijn startkoers van 6 mei 2011 noteert, dan loopt uw belegging gedurende minstens zes maanden gewoon verder.

Vervaldag

Dit mechanisme wordt herhaald tot de Eurostoxx50 index op één van de zesmaandelijkse observatiedata hoger dan of op zijn startkoers staat, of tot de maximale looptijd van 8 jaar is bereikt.

Drie scenario’s zijn mogelijk

 • De prestatie van de Eurostoxx50 index is op één van de 15 semestriële observatiedata hoger of gelijk aan nul. Dan gaat AXA over tot een vervroegde terugbetaling van tenminste het startkapitaal + ((startkapitaal x 5,5%) x aantal voorbije semesters).
 • De Eurostoxx50 index noteert op geen enkel observatiemoment hoger of op hetzelfde niveau als zijn startkoers, en daalt nooit met 50% of meer ten opzichte van zijn beginkoers (dagelijkse observatie). U ontvangt op de eindvervaldag, 6 mei 2019, minimaal 100% van uw beginkapitaal (voor kosten en taksen).
 • De Eurostoxx50 index zakt met 50% of meer. De kans bestaat dat u uw beginkapitaal geheel of gedeeltelijk verliest. Uw kapitaal komt echter pas effectief in het gedrang indien – de Eurostoxx50 index tijdens de looptijd van 8 jaar (dagelijkse observatie) 50% of meer is gedaald EN – op 29 april 2019 nog steeds onder zijn startkoers van 6 mei 2011 staat.

Technische kenmerken

 • Minimumstorting: 2.500 euro.
 • Inschrijvingsperiode: van 4 maart 2011 (11 uur) tot 4 mei 2011 (11 uur), behoudens vervroegde afsluiting.
 • Verlaagde instapvergoeding: van 04/03/2011 (11 uur) tot 04/05/2011 (11 uur). Deze verlaging kan steeds worden stopgezet. Intekening: minimaal 5 deelbewijzen van 500 euro (= 2.500 euro)
 • Betaaldatum: 06/05/2011
 • Vervaldag: de maximale looptijd bedraagt 8 jaar met als eindvervaldag 6 mei 2019.
 • Vervroegde terugbetaling semestrieel mogelijk, te beginnen op 7 november 2011.
 • Instapkosten: maximaal 3%, onderhandelbaar tot 04/05/2011 (11 uur), daarna maximaal 5% (waarvan 2% voor het compartiment en maximaal 3% onderhandelbaar).
 • Uitstapkosten: 0% op de eindvervaldag of bij vervroegde terugbetaling van het kapitaal, 2% voordien voor het compartiment.
 • Beurstaksen: 0% bij instap, 0,50% (max. 750 euro) bij uitstap.
 • Inschrijving op effectenrekening: gratis.
 • Revival 4 is een compartiment van AXA investplus, bevek naar Luxemburgs recht. Het uitgifteprospectus met uitgewerkte voorbeelden, de Belgische bijlage en het laatste periodieke verslag liggen kosteloos ter inzage bij een AXA bankagent en kunnen ook op deze website van Axa geraadpleegd worden.
 • Revival 4 biedt geen kapitaalbescherming op eindvervaldag.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 500 en 2500 euro

De vergelijkingstabel voor transactiekosten van online brokers voor bedragen tussen 5000 en 25000 euro

De vergelijkingstabel voor kosten voor een overdracht van effecten (obligaties, aandelen, fondsen)

Geen enkele nieuwe uitgifte van obligaties missen? Schrijf nu gratis in op het rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be