Nieuw bij Argenta : A.Bond 2017/01/09 Golden Generation

Profijt halen uit een belangrijke overgang: de veroudering van de bevolking

Argenta stelt u de A.Bond 2017/01/09 Golden Generation voor, uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V., die u in staat stelt deel te nemen aan het rendement van de index BNP Paribas Grey Gold met terugbetaling van het kapitaal tegen 100% van de nominale waarde op de einddatum. Dankzij een evolutief allocatiemechanisme, wordt de blootstelling aan de Grey Gold index aangepast aan de prestaties van deze laatste en kan deze oplopen tot 200%. A.Bond 2017/01/09 Golden Generation, een Certificaat uitgegeven door BNP Paribas IBV, beantwoordt zodoende aan drie doelstellingen: 

 • Terugbetaling van het kapitaal tegen 100% van de nominale waarde op de einddatum
 • Profiteren van het rendement van de Grey Gold index
 • U beschermen tegen een eventuele ommekeer van de markt dankzij het “Lock-In-effect”. 

De kinderen van de Baby-Boom zullen in 2010 65 jaar oud zijn!

Op zich alleen al vat deze vaststelling een fenomeen samen dat al lange tijd voorzien wordt en dat de komende jaren concrete vormen gaat aannemen. Het aantal oudere personen gaat sterk toenemen als gevolg van de langere levensverwachting en van de toename van de wereldbevolking. Men schat dat binnen 40 jaar de wereldbevolking ongeveer 9 miljard mensen zal bereiken (tegenover 6 miljard vandaag) en dat ongeveer een kwart van de bevolking ouder zal zijn dan 60 jaar, wat een sterke toename van de vraag naar diensten en medische instrumenten, naar rusthuizen, enz. tot gevolg zal hebben. Daarom kan een aanzienlijke groei van de medische en paramedische markten worden voorzien. Bovendien kennen talrijke Baby-Boom kinderen een financiële welstand die hen vandaag de dag in staat stelt er een levenswijze op na te houden die gericht is op ontspanning, reizen, enz. Bijgevolg duikt er een categorie van oudere consumenten op met specifieke noden. De ondernemingen die in staat zijn hen aangepaste producten voor te stellen, zoals bijvoorbeeld de cruisemaatschappijen en de doe-het-zelfwinkels, zullen waarschijnlijk een toename van hun activiteit kennen.

De Grey Gold index

De Grey Gold index is een index die werd ontwikkeld door BNP Paribas en die samengesteld is uit aandelen van bedrijven die het mogelijk maken voordeel te halen uit de opportuniteit die de senioren bieden en waarvan productaanbod vooral is toegespitst op deze categorie. Hij is uitsluitend samengesteld uit ondernemingen die tot de “Grey Gold” sector behoren. De internationale aandelen waaruit de index bestaat, worden geselecteerd en gewogen volgens een methodologie die zich niet enkel baseert op de beurskapitalisatie, maar die ook rekening houdt met hun rentabiliteit, hun groeivooruitzichten en het gewicht van hun activiteiten die verband houden met de veroudering.

Het “Lock-In-effect” beschermt u tegen een eventuele ommekeer van de markt

Naast de kapitaalbescherming van 100% op de einddatum, stelt het “Lock-In-effect” u in staat de positieve rendementen van de Portefeuille te beveiligen tijdens de levensduur van het product. Op het einde van elk jaar gaat de structuur definitief 90% van het door de Portefeuille bereikte niveau beveiligen. Ongeacht de toekomstige evolutie van de Portefeuille, zal de terugbetaling op de einddatum bestaan uit 100% van het kapitaal en het positieve rendement van de Portefeuille, waarbij het minimum overeenstemt met 90% van het hoogste door de Portefeuille behaalde niveau op een van de jaarlijkse vaststellingsdata. Het “Lock-In-effect” maakt het mogelijk om: » de Portefeuille te beschermen tegen een ommekeer van de markt, » het risico van de Portefeuille te verminderen. Bijvoorbeeld, de Portefeuille behaalt op het einde van het tweede levensjaar van het product 150% van zijn beginniveau. De structuur zal dus 90% x 150%, ofwel 135% beveiligen. Wat er ook gebeurt, de structuur zal op de einddatum een minimum van 35% van het kapitaal terugbetalen, bovenop de 100% van het beschermde kapitaal. Op de einddatum ontvangt de belegger bovenop 100% van het kapitaal, een aflossingspremie die gelijk is aan het rendement van de Portefeuille, of aan het beveiligde rendement, wanneer dit hoger is.

Enkele kenmerken

 • Type: Certificaat
 • Uitgever: BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
 • Garantiegever: BNP Paribas NV (AA/Aa1/AA-)
 • ISIN-code: XS0543690696
 • Verdelers: Argenta Spaarbank NV en Argentabank Luxemburg SA 
 • Inschrijving: Van 19 october 2010 tot 20 december 2010 (behoudens voortijdige afsluiting)
 • Uitgiftedatum van de Certificaten: 24 december 2010 Datum debitering klantenrekening: 21 december 2010 (met valutadatum: 24 december 2010)
 • Nominale waarde en munt: 2.500 EUR
 • Verkoopprijs: 102%, waarvan 2% (niet-recurrente) instapkosten, vooraf betaalbaar aan de Verdelers
 • Einddatum: 9 januari 2017
 • Onderliggend actief: BNP Paribas Grey Gold index 

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be