NIBC Direct verlaagt rente van de spaarrekeningen

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt NIBC Direct de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 28 april 2015. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

NIBC Direct Getrouwheidsrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0.10%
  • De getrouwheidspremie wordt 1,20% (voorheen 1.30%)

NIBC Direct Spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,90% (voorheen 1,00%) 
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0.20%

NIBC Direct Flex Rekening (NGS)

  • De basisrente wordt 1.40% bruto – 1.05% netto (voorheen 1.50% bruto – 1.125% netto)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Af en toe lanceren banken niet-gereglementeerde spaarrekeningen (NGS). Die bieden doorgaans een hogere rente maar daarop moet u wel vanaf de eerste euro interest 25 procent roerende voorheffing betalen.

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest