NIBC Direct verlaagt rente van de spaarrekeningen

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt NIBC Direct de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 18 december 2015. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

NIBC Direct Getrouwheidsrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0.10%
  • De getrouwheidspremie wordt 1,00% (voorheen 1.10%)

NIBC Direct Flex Rekening (NGS)

  • De basisrente wordt 1.30% bruto – 0.98% netto (voorheen 1.40% bruto – 1.05% netto)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

Af en toe lanceren banken niet-gereglementeerde spaarrekeningen (NGS). Die bieden doorgaans een hogere rente maar daarop moet u wel vanaf de eerste euro interest roerende voorheffing betalen.

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest