NIBC Direct verhoogt rente van termijnrekening op 1 jaar

NIBC Direct België verhoogt tijdelijk de rente op de termijnrekening met looptijd van 1 jaar van 1.40% naar 1.70% (bruto). Na aftrek van een roerende voorheffing van 25% zal u 1,275% overhouden. Zo biedt NIBC Direct de spaarder de kans om op 1 jaar tijd meer rendement te halen dan de meeste spaarrekeningen met hoge getrouwheidspremie, en toch niet de risico’s van de beurs te moeten nemen.

Maandelijkse uitbetaling rente

NIBC Direct biedt  de mogelijkheid om de rente op een termijnrekening op maandelijkse basis te verkrijgen. Een mogelijkheid die vooral spaarders zal interesseren die hun maandelijkse inkomsten willen aanvullen. De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. NIBC Direct is aangesloten bij het verplichte wettelijke Nederlandse depositogarantiestelsel.

Rentegarantie

Indien u op een termijnrekening van NIBC Direct zou intekenen en de bank verhoogt de rente binnen de 14 kalenderdagen na het openen van uw termijnrekening, wordt uw rente automatisch aangepast naar de hogere rente.

Meer informatie over deze termijnrekening kan u vinden bij NIBC Direct.