NewB gaat voor nieuwe kapitaalcampagne en NewB Card

De Algemene Vergadering van NewB keurde vandaag de plannen voor 2015 goed. Blikvanger is de lancering een eerste product in het 2de trimester van het jaar. Het zal verschillende vernieuwende functies combineren (die zullen beantwoorden aan de 12 NewB-waarden, en dus uniek zullen zijn in België). Het zal de vorm aannemen van een “NewB-Kaart”. Enkel coöperanten zullen het kunnen aanschaffen. Dit wordt een eerste concrete en tastbare stap naar de realisatie van de bank, en naar eerste productinkomsten. Daarnaast zal in 2015 de opbouw van de bank worden verdergezet door het nodige kapitaal te verzamelen en een bankvergunning aan te vragen.

Om de plannen mogelijk te maken wordt vandaag reeds een nieuwe kapitaalcampagne opgestart. De maximale inlage per coöperant (met aandelen B) wordt opgetrokken tot 1000 euro voor natuurlijke personen en 5000 euro voor rechtspersonen. 6 nieuwe bestuurders werden verkozen om de volgende fase van NewB in goede banen te leiden werden: Olivier Brissaud, Frédéric Chomé, Dirk Coeckelbergh, Leon Dhaene, Koenraad Dom en Guy Hendrix. Het mandaat van Bernard Bayot werd herbevestigd.

Een Maatschappelijk Comité van 12 leden werd aangesteld: zij zullen in de toekomst waken over de waarden van NewB. Een van hun opdrachten wordt het voorstellen van een Charter m.b.t. kredietbeleid van de toekomstige bank. Het comité zal daarvoor o.a. de input gebruiken van enquetes als “De Spaarstem” waaraan alle coöperanten kunnen participeren.

Voor NewB, haar 48.000 gewone leden en 128 lidorganisaties wordt 2015 een sleuteljaar om hun bank op te richten.