Nettowinst Credit Europe Bank stijgt 25% naar €74,5 miljoen

In detail

 • Totale activa met 27% gestegen tot €9,5 miljard.
 • Spaartegoeden van rekeninghouders in West Europa toegenomen tot €5,2 miljard, 54% van de totale verplichtingen.
 • Nettowinst over 2008 met 25% toegenomen tot €74,5 miljoen, ondanks onrust op financiële markten en fair value aanpassingen in het 4e kwartaal.
 • Tier-I ratio gestegen naar 9,04% (2007: 8,4%).
 • Krediet exposure: 32% in G10 landen, 21% in Roemenië, 19% in Rusland, 19% in Turkije, 4% in Oekraïne. Krediet exposure van dochterondernemingen in Rusland, Roemenië en Oekraïne gereduceerd vanaf het 3e kwartaal. 
 • Record transactievolume in handelsfinanciering en projectfinanciering: $12,5 miljard (2007: $12 miljard) Ondanks de volatiele markten in 2008 heeft Credit Europe Bank haar positie als solide internationale financiële dienstverlener verstevigd. Gemeten naar balanstotaal is Credit Europe Bank op weg naar een top tien positie in de ranglijst van Nederlandse banken. Op het gebied van handels- en projectfinanciering heeft de bank een record transactievolume gerealiseerd van $12,5 miljard (2007: $12 miljard), ondanks de strengere risicocontrole op tegenpartijen als gevolg van de volatiele marktomstandigheden. Op het gebied van online bankieren voor particulieren in België, Duitsland, Malta en Nederland werd de lange termijn groeistrategie voortgezet, waardoor de totale tegoeden toenamen tot €5,2 miljard (2007: €2,9 miljard.
Ook buiten de eurozone verstevigde de bank haar positie in commerciële bank activiteiten:
 • In Roemenië, behoudt Credit Europe Bank haar #1 positie in credit card distributie.
 • Credit Europe Bank Rusland heeft Ikea Rusland toegevoegd als exclusieve partner voor haar gezamenlijke credit card programma, naast de al lopende succesvolle programma’s met Metro en Auchan. De bank behoudt haar top 10 positie in credit cards en consumenten kredieten in de Russische federatie.
 • In het najaar is Credit Europe Bank Dubai gestart na toewijzing van een 1e categorie bankvergunning door de Dubai Financial Services Authority.
 • De toevertrouwde middelen van Credit Europe Bank in Zwitserland stegen tot $2,36 miljard.
 • Credit Europe Bank Oekraïne is haar marktpositie en infrastructuur aan het uitbreiden.

 

TC Beriker, CEO van Credit Europe Bank:
“Het verheugt me dat Credit Europe Bank groei en stabiliteit heeft laten zien, ondanks het moeilijke economische klimaat. Zowel totale activa als netto resultaat zijn sterk toegenomen. Het traditionele bankmodel waarbij wij de nadruk leggen op handels – en projectfinanciering, commercieel- en retail bankieren, is succesvol gebleken. Ook in deze moeilijke marktomstandigheden hebben wij het vertrouwen van onze klanten weten te behouden. We zullen de match van korte termijn kredietverlening en funding optimaliseren. Daarnaast zullen we onze bestaande handelsfinancieringsactiviteiten op het gebied van metalen, petrochemie, landbouwchemie, energie en soft commodities uitbreiden met nieuwe goederen.”

Meer info

De website van Credit Europe Bank

Credit Europe Bank valt onder het Nederlands depositogarantiefonds

Belangrijk bericht ivm met de rating van Credit Europe Bank

Bron

Persbericht Credit Europe Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be