Nederland werkt aan nieuw depositogarantiestelsel

In detail

Op 10 juli presenteerde het (Nederlandse) kabinet zijn lang verwachte toekomstvisie op de financiële sector. Na maanden waarin vooral reactief moest worden gewerkt om de schade van de financiële crisis te beperken wordt de blik weer op de toekomst gericht. Een belangrijk element betreft de visie van het kabinet op het depositogarantiestelsel (DGS). Hoewel dit stelsel in Nederland decennia lang naar tevredenheid heeft gefunctioneerd, bleek dat het in tijden van crisis tekort schiet. Ook blijkt het, zeker nadat de garantielimiet naar € 100.000 was opgetrokken, een sterk concurrentieverstorende werking te hebben. De kabinetsvisie is dan ook meer dan welkom. Een belangrijk element van het kabinetsvoorstel betreft de ex ante vorming van een fonds ter dekking van de kosten van het DGS. Dit fonds moet worden gevoed door premies, mede te bepalen op grond van het risicoprofiel van de deelnemende banken. Dit zal misbruik van het DGS door avonturierbanken tegengaan. Het zal voor de Icesaves van de toekomst een stuk minder eenvoudig worden om de Nederlandse spaarmarkt onder dekking van het DGS af te tappen voor buitenlandse avonturen. De financiële stabiliteit van ons land zal er wel bij varen. Toch laat het kabinetsvoorstel ook belangrijke vragen onbeantwoord. Zo merkt het kabinet zelf al op dat een fonds nooit zo groot kan zijn om alle denkbare deconfitures te financieren. Daarom stelt het kabinet voor om het stelsel dusdanig vorm te geven dat, mocht het fonds te klein blijken, banken alsnog achteraf aanvullend financieren. Dan blijft het DGS gewoon een ex-post systeem met een gedeeltelijke voorfinanciering. Als niet duidelijk wordt aangegeven waar het plafond van het fonds ligt en de banken alsnog een naheffing krijgen, blijft onduidelijk welk risico een individuele bank loopt. Ongeacht de wijze van financieren kan een DGS geen crisisinstrument zijn. Zouden de gezonde banken de kosten van deconfiture van een grote concurrent moeten dragen dan bestaat nog steeds het gevaar dat zij in de problemen raken. Uiteindelijk zal de overheid hier een rol moeten blijven spelen. Juist daarom is goed toezicht en hervorming van de sector langs de lijnen van het rapport van de commissie Maas zo belangrijk. Het kabinetsvoorstel laat zich niet uit over de hoogte van de depositogarantie. Op dit moment bedraagt deze € 100.000 euro per persoon per bank. Door het hoge plafond is feitelijk geen sprake meer van normale concurrentie op de spaarmarkt. Ook zijn de kosten van het DGS, ongeacht de wijze van financiering, hoger naarmate het plafond hoger is. Verlaging van het plafond tot bijvoorbeeld € 50.000 lijkt dan ook verstandig. Niet alleen het gedrag van banken, ook dat van de spaarder is van invloed op de financiële stabiliteit. Spaarders dienen zich bewust te zijn dat structurele verschillen in spaarrentes verschillen in risico tussen de diverse banken weerspiegelen. In dit kader is al eerder gepleit voor de invoering van een eigen risico voor spaarders. Een eigen risico voor het hele spaarsaldo ondermijnt echter de financiële stabiliteit. Verder is wellicht de belangrijkste functie van het DGS dat het zeker voor de kleine spaarders boven alles bescherming van hun spaargeld moet bieden. Toch zou de regering kunnen overwegen om de garantie op te splitsen in twee tranches, waarvan op de tweede tranche wel een eigen risico van 10% van toepassing is. Een volgende vraag is natuurlijk welke banken onder de dekking van het DGS moeten vallen. Je zou je kunnen voorstellen dat in principe alleen banken die het zwaartepunt van hun activiteiten in retailbankieren hebben mogen toetreden. Al met al luidt de eerste conclusie dat het kabinet een goede aanzet tot de discussie over een nieuw DGS heeft gepresenteerd. Maar de meeste vragen zijn nog niet eens aangesneden, laat staan beantwoord.

Bron

Rabobank Groep

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be