Nateus: resultaten 2009 voor Onyx safe bekend

In detail

  • Nateus Onyx safe : rendement voor 2009 → 3.75%

Rendementen onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van Nateus.  Sinds 2006 heft de staat op alle beleggingen van tak 23 en 21 (zoals Onyx Safe) een premietaks van 1,10 %. Doet u tussen 4 januari en 31 maart 2010 een storting (beperkt tot € 250 000), dan hoeft u die taks op Onyx Safe niet te betalen. Nateus doet dat in uw plaats.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer info

Website : www.nateus.be

Overzicht : tak 21 sparen

©Bankshopper.be