Nateus maakt rendementen 2010 voor de spaarverzekeringen bekend

In detail

  • Nateus Onyx Safe geeft een rendement over 2010 van 3,60%
  • Nateus Onyx Dynamic geeft een rendement over 2010 van 4,35%
  • Nateus Onyx Capital geeft een rendement over 2010 van 3,60%

Eens te meer bevestigt Nateus haar sterkte in financieel beheer. In een jaar waar de financiële markten erg volatiel reageerden en synoniem stonden voor historisch lage rendementen, zet Nateus opnieuw zeer aantrekkelijke globale rendementen neer.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21.

©Bankshopper.be