Nateus introduceert Onyx Portfolio

Enkele kenmerken 

Beleggers verwachten van een belegging dat ze rendabel, eenvoudig en soepel is; dat er op elk moment geld kan opgenomen worden én dat de beleggingsvoorkeur steeds gewijzigd kan worden zonder daarvoor uitstap- en instapkosten te betalen. Ze willen m.a.w. soepelheid en bovenal niks van hun reeds opgebouwde rendement verliezen aan kosten en taksen die bij een uitstap en instap horen. De Belgische verzekeringsmaatschappij Nateus ontwikkelde daartoe Onyx Portfolio: een innovatief  beleggingsconcept. Onyx Portfolio wordt enkel aangeboden via de makelaars.  Met dit nieuwe product wil Nateus elke belegger – die tussentijds zijn beleggingsprofiel wil aanpassen – ondersteunen om de behaalde rendementen veilig te stellen. Onyx Portfolio bundelt alle beleggingen in 1 pakket: overzichtelijk, op maat, met aantrekkelijke beleggingsvormen en zeer beperkte kosten. De klant kan naar eigen keuze beleggen in diverse beleggingsvormen. Hij stelt zelf de ideale mix van zekerheid en rendement samen. Op elk moment kan die gunstig aangepast worden. Onyx Portfolio bundelt alle beleggingen van tak 21 en 23 en de optionele overlijdensdekking in 1 polis. Zo bewaart de klant steeds het overzicht. Onyx Portfolio is ( volgens Nateus) veel voordeliger dan een effectenrekening bij de bank. Voor elke schijf die erin belegd wordt, betaalt de klant maar 1 keer instapkosten. In dit beleggingsconcept betaalt de klant dus geen terugkerende instapkosten, ook al verschuift hij zijn reserves geregeld van de ene beleggingsvorm naar de andere. Binnen Onyx Portfolio kan de klant zijn reserve ook verschuiven zonder roerende voorheffing (in de meeste gevallen), zonder wettelijke premietaks van 1,10 % én zonder uitstapkosten. Nateus rekent daarvoor slechts een maximale arbitragekost van 1 % + € 25. Als de rentestand daartoe aanleiding geeft, kan er ook een financiële correctie toegepast worden. De klant kan de inleg zelf bepalen (minimaal € 2 500) en die op elk moment verhogen. Anderzijds kan iemand die onverwacht geld nodig heeft, ook geld opnemen. Eenmaal per jaar kan de klant tot 15 % van het spaartegoed opvragen zonder een eurocent te betalen. Bij tak 21-beleggingsvormen die afgekocht worden vóór ze 8 jaar en 1 dag in Onyx Portfolio zitten, moet er wel rekening gehouden worden met roerende voorheffing (tenzij de optionele overlijdensdekking van 130 % onderschreven werd).  Heeft de klant meer geld nodig, dan betaalt hij een beperkte uitstapkost. In geval van nood kan de klant aan al zijn geld zonder enige uitstapkost te betalen. De sociale clausule zorgt ervoor dat de verzekeringnemer op twee oren kan slapen. Onyx Portfolio reikt de belegger ook een aantal strategische toepassingen aan: winsten uit tak 21 verschuiven naar het dynamische tak 23, winsten uit tak 23 veiligstellen door ze te verschuiven naar tak 21, zelf een ‘kapitaalsgarantiefonds’ samenstellen, …  Lanceringsaanbod

Beleggers die intekenen binnen de periode van 20 oktober tot en met 30 november 2010 hoeven de premietaks van 1,10 % niet te betalen. Nateus doet dat in hun plaats. Voor sommen van meer dan € 250 000 moet contact worden opgenomen met de maatschappij. 

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be