Mooie resultaten voor tak 21-producten van Argenta over 2010

In detail

Argenta’s tak 21-producten Kapitaal Plus -Leven Plus – Argenta-Flexx en Jeugdspaarplan gaven in 2010 een gegarandeerd rendement van minstens 2,75 %. Daarmee biedt Argenta Assuranties voor nieuwe stortingen een gegarandeerde rente die al geruime tijd tot de beste van de markt behoort. Bovendien wordt ieder jaar een mooie winstdeling toegekend. Voor 2010 zal – onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering – een winstdeling toegekend worden op basis van de volgende verdeelsleutels: een brutorendement van minstens 3,60 %  en een minimum winstdeling van 0,40 % (behalve voor contracten met een gegarandeerde rentevoet van 4,75 %).

  • Contracten met een gewaarborgde rente van 2.75% krijgen een winstdeling van 0.85% = Brutorendement 3.60%
  • Contracten met een gewaarborgde rente van 2.80% krijgen een winstdeling van 0.80% = Brutorendement 3.60%
  • Contracten met een gewaarborgde rente van 3.00% krijgen een winstdeling van 0.60% = Brutorendement 3.60%
  • Contracten met een gewaarborgde rente van 3.05% krijgen een winstdeling van 0.55% = Brutorendement 3.60%
  • Contracten met een gewaarborgde rente van 3.25% krijgen een winstdeling van 0.40% = Brutorendement 3.65%
  • Contracten met een gewaarborgde rente van 3.30% krijgen een winstdeling van 0.40% = Brutorendement 3.70%
  • Contracten met een gewaarborgde rente van 3.60% krijgen een winstdeling van 0.40% = Brutorendement 4.00%
  • Contracten met een gewaarborgde rente van 3.75% krijgen een winstdeling van 0.40% = Brutorendement 4.15%
  • Contracten met een gewaarborgde rente van 4.75% krijgen een winstdeling van 0.00% = Brutorendement 4,75% 

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor tak 21

©Bankshopper.be