Mooie resultaten voor bank en verzekeraar Argenta

Argenta Spaarbank

De cliëntendeposito’s stijgen van 20.458 mio euro naar 20.860 mio euro. Het enorme succes van de gratis zichtrekeningen, de e-spaarrekening en het gereglementeerd spaarboekje ligt aan de basis daarvan. Bij de kasbons en obligaties is er een lichte daling van 8.537 mio euro naar 8.301 mio euro. De beleggingen in fondsen namen met 40 % toe tot 1.567 mio euro. Niettegenstaande Argenta’s vierde pijler (fondsen) erg jong is, behaalt Argenta een marktaandeel van 0,8 % in de portefeuille en van 3 % in de nieuwe productie.

Argenta Assuranties

Argenta Assuranties profiteert van de commerciële focus op de verkoop en advisering van beleggingen en verzekeringen. Hierdoor groeit Argenta Assuranties met 10 %. De belangrijkste factoren daarin zijn de stijging van de herbeleggingen in vastrentende stukken en de toename van de tak 23-productie. Argenta Assuranties heeft bovendien een belangrijke kwaliteitsverbetering van de beleggingsportefeuille gerealiseerd. Verzekerd Wonen en Pension Life blijven sterproducten. De combinatie van rente-uitkering en de 100 % kapitaalgarantie blijft een succesformule in de blijvende onzekere economische context. De gewijzigde tariefstructuur voor autoverzekeringen heeft een forse nettogroei in het aantal polissen opgeleverd. De stijging van het eigen vermogen is hoofdzakelijk het gevolg van de toewijzing van het nettoresultaat van vorig jaar aan het eigen vermogen.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

©Bankshopper.be