Moeten alle titularissen van een effectenrekening de effectentaks betalen?

Op 1 februari heeft het federaal parlement de effectentaks goedgekeurd. Maar wie moet er wat betalen als de effectenrekening op meerdere namen staat?

De kogel is door de kerk: het federaal parlement heeft de effectentaks goedgekeurd. De nieuwe wet viseert beleggers die meer dan 500.000 euro op hun effectenrekeningen hebben staan. Zij moeten in zo’n geval 0,15 procent belastingen betalen op het volledige bedrag.

Meerdere titularissen

Beleggers kunnen de taks onder meer ontwijken door de effectenrekening op twee namen te zetten. De belasting wordt namelijk niet berekend per effectenrekening, maar per titularis. Iemand die dus 500.000 euro heeft staan op meerdere effectenrekeningen moet de belasting wel betalen. Van zodra er twee titularissen zijn, zal de fiscus pas belastingen innen van zodra er 1 miljoen euro op de effectenrekening staat (of verspreid over meerdere effectenrekeningen).

Verdeling effectentaks

Maar wie moet er wat betalen? Stel dat een koppel samen meer dan een miljoen euro op een effectenrekening heeft staan, moeten de partners elk de helft van die belasting betalen. Staat er in totaal maar 800.000 op de rekening, dan zijn zij de belastingdienst geen geld verschuldigd. De fiscus kijkt daarbij ook niet naar de verdeling van de effecten. Het is dus perfect mogelijk dat de ene titularis meer belastingen moet betalen in verhouding tot zijn vermogen, en de ander net minder. De fiscus kijkt evenmin naar een huwelijkscontract.

Successieplanning

De situatie is iets ingewikkelder voor mensen die aan successieplanning doen via een effectenrekening, schrijft Marc Van de Vloet, head of Estate Planning Vlaanderen bij Bank Degroof Petercam in een blog.

Wanneer er bij een effectenrekening sprake is van een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, oordeelt de fiscus dat beide partijen gelijk moeten opdraaien voor de belasting.

Kleinkind betaalt ook effectentaks

De belastingdienst beschouwt beide personen namelijk als titularissen. Dat terwijl de waarde van de blote eigendom veel groter kan zijn dan de waarde van het vruchtgebruik. Dat is onder meer het geval wanneer een grootouder een kleinkind aanduidt als blote eigenaar.

Desalniettemin oordeelt de fiscus dat beide partijen elk de helft van de belasting moeten betalen van zodra er 1 miljoen euro op de effectenrekening staat. Omdat er in de ogen van de fiscus sprake is van twee titularissen wordt het drempelbedrag verdubbeld.

En rechtspersonen?

Tot slot moet een natuurlijke persoon volledig voor de belasting opdraaien als hij samen met een rechtspersoon titularis is van een effectenrekening. In zo’n geval is er geen sprake van twee titularissen en is de effectenhouder 0,15 procent belastingen verschuldigd van zodra er meer dan 500.000 euro op de rekening staat.

Effectenhouders die vinden dat ze door de bovenstaande regeling te veel effectentaks moeten betalen, kunnen een teruggave vragen mits het voorleggen van de nodige bewijsstukken. Een koninklijk besluit moet bepalen hoe dat juist in zijn werk zal gaan.

Bevrijdende belasting

De inhouding van een effectentaks is bevrijdend. Dat betekent dat de financiële instellingen de belasting inhouden bij de bron. Een titularis van een effectenrekening kan aan de financiële instelling vragen om de taks in te houden als er geen 500.000 euro per titularis op de effectenrekening staat. Dat kan hij doen wanneer hij meerdere effectenrekeningen heeft. Aandelen op naam vallen niet onder de effectentaks.

Vergelijk hier op onze website alle brokers en effectenrekeningen.

Niels Saelens, redacteur bij Bankshopper.be 
Vragen of opmerkingen over dit stuk kunt u mailen aan: niels@bankshopper.be.