Waar moet u op letten wanneer u een lening afsluit?

Nu de rentes op een bijzonder laag pitje staan, doen de leningen het bijzonder goed in ons land. Maar waar moet u op letten?

Tot op vandaag trekken onze landgenoten massaal naar de bank om een hypothecair krediet af te sluiten. Oorzaak is de aanhoudende lage rente. Wie vandaag een woonkrediet afsluit op 25 jaar kan nog steeds een rente versieren van om en bij de 2 procent. Ook verscheidene andere kredieten zijn veel goedkoper dan enkele jaren geleden. Zo kunt u bij Beobank bijvoorbeeld een autolening afsluiten tegen een tarief van 1,29 procent. Hoe dan ook is het niet aangeraden om u blindelings in een kredietavontuur te storten. Wie niet op let, riskeert een levenslange schuldenlast mee te torsen.

Blindstaren op de rente

Om te beginnen is het belangrijk na te gaan hoeveel kapitaal u zelf kunt inleggen. Voornamelijk wanneer u een woonlening wenst af te sluiten, kan uw eigen inbreng een enorme impact hebben op de rente. Zo is het merendeel van de banken bereid het tarief van uw hypothecair krediet gevoelig te verlagen wanneer u maximaal 80 procent van de marktwaarde van uw woonlening leent. Hoe lager de quotiteit, hoe minder de risico’s de banken immers nemen.

Laat u daarenboven niet enkel leiden door de rente. Kijk in de eerste plaats naar de maandaflossing. Zo kan een tarief op 20 jaar veel aantrekkelijker ogen dan een op 25 jaar, maar dat betekent wel dat u maandelijks meer gaat moeten aflossen. Wie bij AXA bijvoorbeeld 100.000 euro leent en die schuld afbetaalt binnen 20 jaar is de bank 2,58 procent rente verschuldigd, of een maandelijkse aflossing van 532.36 euro. Wie datzelfde bedrag afbetaalt binnen 25 jaar betaalt 2,91 procent rente, of 467.56 euro per maand.

Lenen voor een doel

Kijk ook naar het doel van een lening en laat dat ook duidelijk weten aan uw bank. Wie bijvoorbeeld een woning renoveert en voornamelijk groene investeringen doet, kan bij verscheidene banken een goedkopere renovatielening. Wie bij de grootbank KBC een gewone renovatielening afsluit, krijgt vandaag een tarief voorgeschoteld van 2,7 procent. Maar wie aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan datzelfde bedrag lenen tegen een gunsttarief van 1,9 procent. De bank kent zo’n groene lening toe aan mensen die voor minstens 50 procent energiezuinig renoveren. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen of zonneboilers.

Hetzelfde geld voor wie een wagen koopt. Ook voor een autolening bieden de banken verscheidene formules aan. Belfius hanteert bijvoorbeeld een jaarlijks kostenpercentage van 2,7 procent voor nieuwe wagens en tweedehandswagens die jonger zijn dan twee jaar. Wie een ecologische wagen koopt, ziet dat tarief verder dalen tot  2,55 procent. Dat terwijl wie een tweedehandswagen koopt die ouder is dan 2 jaar het kostenpercentage ziet stijgen tot 5,15 procent.

Zowel in het geval van een renovatielening, autolening of andere persoonlijke leningen met een specifiek doel, zal de bank altijd een bewijs vragen van uw aankoop. De banken hanteren immers uiteenlopende tarieven voor de verscheidene leningen. Wie een persoonlijke lening afsluit, ziet het jaarlijkse kostenpercentage doorgaans sterk stijgen. Die tarieven variëren tussen 4,9 en 10,5 procent.