Waar moet je op letten als je volgend jaar een woning koopt?

Als gevolg van de lage rente blijven we massaal woningen kopen. Volgend jaar zal er weliswaar het een en het ander veranderen.De jongste cijfers leren dat het de afgelopen twaalf maanden nog nooit zo goedkoop was om een woonlening af te sluiten. Wie vandaag een woonlening op 20 jaar afsluit, krijgt een rente voorgeschoteld van 1,99 procent.

Het merendeel van de banken is zelfs bereid dat tarief verder te verlagen als je maximaal 80 procent van de marktwaarde van je woning leent. Zo verlaagt de internetbank Keytrade Bank dat tarief bijvoorbeeld tot 1,73 procent.De lage rente maakt het dan ook zeer aantrekkelijk om het nieuwe jaar te starten met de aankoop van een woning. Al zal zo’n aankoop er vanaf volgend jaar waarschijnlijk een beetje anders uitzien.

Aanpassing registratierechten

De Vlaamse regering sleutelt namelijk aan een voorstel om de registratierechten aan te passen. Wie vandaag een woning koopt, moet 5 procent registratierechten betalen bij klein beschrijf en 10 procent bij groot beschrijf. Bart Tommelein, Vlaams minister van Financiën heeft afgelopen weekend voorgesteld om te werken met één tarief: 7 procent.

De minister wil op die manier komaf maken met het verouderd systeem dat gebaseerd is op het kadastraal inkomen van de woning. Verscheidene ministers en experts hebben reeds benadrukt dat dat systeem hopeloos verouderd is. Het kadastraal inkomen bepaalt wel nog steeds de roerende voorheffing die je jaarlijks moet betalen.

Bescheiden woning

Tommelein raakt weliswaar niet aan het zogenaamde abattement, de vrijstelling van registratierechten op de eerste schijf van 15.000 euro van het aankoopbedrag. Het moet om de enige woning gaan en de koper moet binnen de twee jaar intrekken in het huis of appartement.

Daarnaast voorziet de minister ook een gunsttarief voor mensen die een bescheiden woning kopen. Zij krijgen een bijkomende korting van 5600 euro. Die geldt voor woningen met aankoopprijs tot 200.000 euro.

De korting komt overeen met een vrijstelling van registratierechten op de eerste schijf van 80.000 euro. Het plafond wordt opgetrokken van 200.000 tot 220.000 euro voor woningen in de kernsteden of de Vlaamse rand rond Brussel.

En een tweede woning?

Voor zij die een tweede woning of vastgoedproject kopen, blijft het tarief van 10 procent van kracht. De Vlaamse regering raakt ook niet aan de ‘meeneembaarheid' voor de gezinswoning. Dat betekent dat wie een tweede woning koopt de reeds betaalde registratierechten in mindering kan brengen. Daarbij moet je wel rekening houden met het plafondbedrag: 12.500 euro. In tegenstelling tot vroeger wordt dat bedrag wel geïndexeerd.

Voorts wil de minister energiezuinig (ver)bouwen stimuleren. Zo verlaagt hij de registratierechten van 7 naar 6 procent als je binnen de vijf jaar een ingrijpende groene renovatie uitvoert. Bij een bescheiden woning komt er een vrijstelling van 4800 euro bij.

Energiezuinige renovaties

Wie zo’n renovatie wil uitvoeren kan bij het merendeel van de banken een groene lening afsluiten. Je betaalt dan een veel lager tarief dan voor een gewone renovatielening. De kredietgever Cetelem verlaagt het tarief bijvoorbeeld van 2,95 tot 1,99 procent.

Goedkeuring afwachten

Het nieuwe systeem zal nog niet meteen in werking treden. Eerst moeten de Woonraad, de SERV en de Raad van State nog een oordeel vellen. Bedoeling is dat de nieuwe regeling vanaf de komende zomer van kracht zal worden.