Minder rente voor Plus spaarrekening Dhb Bank

Wat verandert er voor u?

Huidige voorwaarden Dhb Plus spaarrekening op 14 mei 2009

  • Basisrente 2.25%
  • Getrouwheidspremie 0.75%

De voorwaarden geldig vanaf 19 mei 2009

  • Basisrente  2.00%
  • Getrouwheidspremie 0.50%

Meer info

De website van Dhb Bank

Overzicht van de rentestanden van spaarrekeningen

Dhb Bank valt onder het Nederlands depositogarantiefonds

Belangrijk bericht in verband met de rating van Dhb Bank

Bron

Website Dhb Bank

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.