Millennials sparen zoals hun ouders, maar is dat wel positief?

De millennials deinzen er niet voor terug een aantal jaar extra onder het ouderlijke dak te vertoeven. Een studie in opdracht van Keytrade Bank toont aan dat een op de vier 25-plussers nog thuis woont. Voornamelijk de mannelijke 25-plussers hebben geen plannen om vroeg uit te checken uit hotel mama. De gemiddelde mannelijke 25-plusser die nog thuis woont verwacht nog 4,8 jaar bij zijn ouders te wonen, terwijl de gemiddelde vrouwelijke 25-plusser nog maximaal 3,7 jaar thuis wil wonen.

De populariteit van het ouderlijke huis is onder meer te verklaren door de spaardrang van de millennials. Door thuis te blijven wonen slagen ze er namelijk in maandelijks 394,5 euro opzij te zetten. Daarenboven kopiëren ze het spaargedrag van hun ouders.  “Ze volgen de gouden spaarregels die de vorige generatie met de paplepel ingegoten kreeg: sparen, sparen en nog eens sparen om het klassieke spaarboekje te vullen”, verduidelijkt de bank in een persbericht.

En daar schuilt nu net het gevaar, klinkt het bij Keyyrade. Net zoals de verzekeraar Allianz, is ook KeyTrade Bank ervan overtuigd dat geld parkeren op een traditioneel spaarboekje niet zonder gevaar is.  Toen de ouders van millennials 25 jaar waren zag de economische situatie er totaal anders dan uit vandaag. Waar zij vroeger nog konden profiteren van de hoge rentes, zitten de millennials nu in een situatie waar de lage rente het nieuwe normaal is.

Traditioneel sparen

“Als millennials de levensstijl van hun ouders willen aanhouden, mogen ze niet teren op de beproefde recepten van hun ouders om hun vermogen op te bouwen. Weinigen maken bijvoorbeeld gebruik van de fiscale voordelen van pensioensparen: op dit moment geeft slechts 39,9 procent aan dat hij/zij aan pensioensparen doet. Enige sense of urgency komt pas bij + 30-jarigen”, waarschuwt Steven De Backer, Head of Communication van Keytrade Bank.

Voorts kaart hij aan dat de millennials niet bepaald staan te springen om te beleggen. Slechts een op de acht respondenten geeft aan ervaring te hebben met beleggen. Een spijtige zaak, oordeelt De Backer. Volgens hem is het nu net het moment voor de millennials om van de beleggingswereld te proeven. “Zij beschikken namelijk over een schaars goed: tijd”, verduidelijkt hij. “Millennials hebben nog voldoende tijd om de risico’s in tijd te spreiden.”

Daarom is het voor millennials voornamelijk interessant om via vaste maandopdrachten te investeren in beleggingsfondsen. Zo beschermen zij zichzelf tegen impulsieve aankopen en verkopen. Jonge spaarders of beleggers die liever geen risico’s nemen kunnen de weg van de tak21-levensverzekeringen inslaan. Daarop zijn zij geen roerende voorheffing  (27%) verschuldigd als ze hun spaarcenten acht jaar onaangeroerd laten. Bovendien kunnen zij recht hebben op een winstdeelname als de financiële instelling een positief boekjaar achter de rug heeft. Op onze site kunt u alle tak21-verzekeringen in ons land vergelijken.

Wie bereid is iets meer risico’s te nemen, maar niet meteen in de beleggingsfondsen wil duiken, kan investeren in een tak23-verzekering. In tegenstelling tot een tak21-verzekering vallen uw inlagen niet onder het depositogarantiestelsel, maar in ruil voor het risicovollere karakter van die verzekeringen krijgt u doorgaans hogere interesten.