Mercator : resultaten sterrekening 2009 gekend

In detail

  • Mercator sterrekening : rendement voor 2009 → 4.00%

Rendementen onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van Mercator.Voor nieuwe contracten met een eenmalige premie van minimaal 15.000 euro die gestort wordt tussen 01/01/2010 en 28/2/2010 (vervroegde afsluiting mogelijk) wordt de gegarandeerde interestvoet verhoogd tot 3,00 % en kan  nog vermeerderd worden met een mogelijke winstdeelname.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer info

Website : www.mercator.be

Overzicht : tak 21

©Bankshopper.be