Meer wanbetalers van leningen via kredietopening

De Centrale voor kredieten aan particulieren publiceerde enkele dagen geleden haar jaarverslag 2015. Enkele opvallende cijfergegevens hieruit zijn dat het aantal wanbetalers in 2015 met 3,9 % toe nam tot 364.385 personen, wat overeenkomt met ongeveer 3,8 % van de bevolking.

Er waren in 2015 156.498 nieuwe wanbetalers, kredietnemers met een nieuwe betalingsachterstand. Net als in 2014 is dit opnieuw volledig te wijten aan een stijging van het aantal wanbetalers met nieuwe achterstallige kredietopeningen (+ 11,2 % t.o.v. 2014). De kredietcentrale wijst erop dat dit te maken heeft met het verstrijken van de vaak voorkomende nulstellingstermijn van 30 maanden.

In totaal stonden eind 2015 547.515 wanbetalingen geregistreerd (+ 4,7 % t.o.v. 2014). Het gemiddeld achterstallig bedrag daalde bij alle consumentenkredieten. Het aantal nieuwe procedures collectieve schuldenregeling daalde in 2015 met 9,5 % (15.877 nieuwe dossiers vs. 17.552 nieuwe dossiers in 2014).

Vlaanderen telt nog steeds (minder dan) de helft minder wanbetalers dan de andere regio’s (2,6 % wanbetalers vs. 5,5 % wanbetalers in de andere landsgedeelten).

Meer statistieken en toelichting hierbij, kan je nalezen in het statistisch verslag 2015 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren  dat eerder deze week werd vrijgegeven. De historiek van de cijfergegevens per maand en per gemeente, kan je hier raadplegen.