Meer rente voor kasbons Europabank

Kasbons Europabank

  • Kasbon op 1 jaar gaat van 1.00% naar 1.10%
  • Kasbon op 2 jaar gaat van 1,20% naar 1,40%

Steeds roerende voorheffing van 15%

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor kasbons

©Bankshopper.be