Meer dan 4 miljoen euro korting op groene leningen

In detail

Sinds begin vorig jaar zijn er in ons land minstens 18000 groene leningen afgesloten, die dienen voor het financieren van welbepaalde energiebesparende uitgaven. Dat blijkt uit cijfers van de Federale overheidsdienst financiën. Een dergelijke lening geeft recht op een intrestkorting van 1,5% procent en een belastingsvoordeel van 40 procent op de resterende betaalde  intresten. Het totaalbedrag van de zogeheten intrestbonificatie komt intussen uit op meer dan 4 miljoen euro. De groene lening is een tijdelijke maatregel die deel uitmaakt van de herstelwet van 27 maart 2009.  De maatregel is enkel van toepassing op de vanaf 1 januari 2009 tot 31 december 2011 gesloten leningovereenkomsten.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be