Levensverzekeringen met een gewaarborgd rendement beschermd door garantiefonds

In detail

Vanaf 1 januari 2011 moeten alle levensverzekeringsmaatschappijen, die levensverzekeringen met een gewaarborgd rendement (Tak 21) op de markt mogen brengen, eveneens toetreden tot het voornoemde Bijzonder Beschermingsfonds. Voor alle overeenkomsten (voor een levensverzekering met gewaarborgd rendement, ook al is die 0%) die door een verzekeringnemer worden aangegaan bij een verzekeringsmaatschappij, zal dus ook worden voorzien in een bescherming tot maximum 100.000 EUR per verzekeringnemer, mocht de betrokken verzekeringsmaatschappij in gebreke blijven. De garantie geldt niet voor tak23. Dit zijn spaarverzekeringen waarvan de opbrengst gekoppeld is aan beleggingsfondsen. De werking en de financiering van het Belgische depositobeschermingsstelsel worden gewijzigd vanaf 1 januari 2011. Vanaf die datum zal het Bijzonder Fonds voor bescherming van deposito’s en levensverzekeringen volledig borg staan voor de deposito’s, d.w.z. in hun geheel en tot 100.000 EUR per depositohouder. Die wijzigingen hebben geen invloed op de bescherming als zodanig. Het bedrag en de draagwijdte blijven ongewijzigd. Elke depositohouder blijft een maximumbescherming genieten tot 100.000 EUR voor zijn deposito’s (inclusief kasbons, voor zover ze op naam staan, gedematerialiseerd zijn of op een effectenrekening zijn ingeschreven) bij een kredietinstelling of beursvennootschap.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor spaarverzekeringen met gewaarborgde rente (tak 21)

De vergelijkingstabel voor brokers en effectenrekeningen.

©Bankshopper.be