Let op, geld lenen kost geld

In detail

De nieuwe wet op het consumentenkrediet zal het mogelijk maken misbruiken beter en strenger aan te pakken. De Economische Inspectie krijgt extra bevoegdheden om op te treden.

Via een verstrakking van de regels op reclame, het vereenvoudigen van informatiefiches en contracten, het invoeren van een langere bedenktijd en het verbieden van het cash uitbetalen van een lening zal een stijging van het aantal mensen met overmatige schuldenlast vermeden worden. Het verplicht gebruik van de slogan “Let op, geld lenen kost geld” wordt de constante herinnering van het nieuwe beleid. De wet wordt nu zo snel mogelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en wordt van kracht 6 maand na publicatie.

Minister van Economie Van Quickenborne: ”Het verschaffen van krediet blijft cruciaal voor onze economie. We moeten er echter over waken dat dit op een correcte manier gebeurt. Problemen door overmatige schuldenlast moeten zo veel mogelijk vermeden worden. Bepaalde kredietinstellingen verlenen nog steeds op een onoordeelkundige manier krediet aan mensen in moeilijke situaties. Meer dan 320.000 mensen kampen met betalingsachterstand, dat is een stijging van 5% sinds het begin van de financiële crisis. Deze maatregelen moeten de negatieve evolutie ombuigen door meer bescherming te bieden aan de consument. Ook de extra controles door de Economische Inspectie op de naleving van de wet zullen bijdragen tot een correcte kredietverlening.”

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

© copyright 2009 Bankshopper.be