Leasinvest Real Estate geeft nieuwe obligatie uit op 6 jaar

Enkele kenmerken

Leasinvest Real Estate deelt mee dat het een openbaar aanbod doet in België van obligaties met vervaldatum 9 oktober 2019, voor een minimum bedrag van 50 miljoen EUR en voor een totaal verwacht maximum bedrag van 75 miljoen EUR. De vaste rente bedraagt 3,75% bruto per jaar.

De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van 1.000 EUR. De uitgifteprijs bedraagt 101,875% van het nominale bedrag, namelijk 1.018,75 EUR per coupure (inbegrepen de verkoops- en distributievergoeding van 1,875% ten laste van de particuliere belegger).De intekenperiode loopt van 27 september 2013 (9.00u) tot en met 4 oktober 2013 (12.00u), onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. De uitgiftedatum is vastgelegd op 9 oktober 2013.

Belfius Bank NV/SA, BNP Paribas Fortis NV/SA en ING Bank N.V., treden op als joint lead managers voor deze uitgifte. ING treedt op als coordinator.

De opbrengst van de obligaties zal gebruikt worden voor de concretisering van de strategie van Leasinvest Real Estate Comm. VA en om tevens de financieringsbronnen te diversifiëren.