LeasePlan geeft nieuwe obligaties uit op 5 jaar in euro

Enkele kenmerken

LeasePlan, een Nederlands dienstverlenend bedrijf gespecialiseerd in wagenpark- beheer, geeft nieuwe obligaties uit in euro. Deze obligaties zijn een schuldinstrument. Door in te tekenen, leent u geld aan de Emittent die zich verbindt tot de terugbeta- ling ervan op de vervaldag. Bij faillissement of onvermogen tot betaling van de Emittent loopt u toch het risico de bedragen waarop u recht heeft, niet terug te krijgen en het belegde kapitaal te verliezen op de eindvervaldag. Deze obligaties zijn bestemd voor beleggers die zelf in staat zijn, op basis van hun kennis en ervaring, het potentieel en de risico’s ervan in te schatten. Dit gebeurt meer bepaald in het kader van een belegging in de banksector, ondermeer door hun vertrouwdheid met de rentevoeten en looptijden.

  • Looptijd van 5jaar
  • Jaarlijkse coupon van 4,75%(bruto)
  • Op basis van de uitgifteprijs van 102% bedraagt het actuarieel rendement 4,297% (bruto)
  • Isin-code: XS0712165355
  • Vervaldag: 22/12/2016
  • Uitgifte/Betaaldatum: 22/12/2011
  • Rating emittent: A3/BBB+/A-
  • Coupures: 1000 euro
  • Inschrijvingsperiode: Vanaf 24 nov. 2011 om 9 uur tot en met 16 dec. 2011 tot 16 uur
  • Roerende voorheffing: 15% op de coupon

LeasePlan is een financieel dienstverlenend bedrijf gespecialiseerd in wagenparkbeheer. Sinds het bedrijf in 1963 opgericht werd in Nederland, is het, mede dankzij zijn wereldwijd netwerk, uitgegroeid tot marktleider op het gebied van Fleet Management. LeasePlan heeft een netwerk van verschillende bedrijven, verspreid over 30 landen – waaron- der België waar LeasePlan Belgium marktleider is – en heeft 6.197 werknemers. In totaal beheert het bedrijf ongeveer 1,3 miljoen auto‘s in beheer en heeft het een portfolio van 13,8 miljard EUR. LeasePlan heeft een banklicentie sinds 1993 en staat onder toezicht van de Nederlandse centrale bank. Het bedrijf is voor de helft indirect eigendom van Volkswagen Bank GmbH, onderdeel van de Volks- wagengroep en voor de andere helft van Fleet Investments B.V., een investeringsbedrijf van de Duitse bankier Friedrich von Metzler. Om zijn positie als wereldleider te handhaven, ontwikkelt LeasePlan voortdurend nieuwe producten en diensten, breidt het zijn know- how steeds verder uit en zoekt het naar uitbreidingsmogelijkheden in nieuwe landen. Om zijn activiteiten te financieren doet Lease- Plan regelmatig een beroep op de financiële markten waar het bedrijf een gereputeerde speler is.