Landbouwkrediet : wijziging rente spaarrekeningen

In detail

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt Landbouwkrediet de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zijn geldig vanaf 16 april 2012. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Gewoon boekje

  • De basisrente wordt 0,75% (voorheen 1,00%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,25%

Idirect boekje

  • De basisrente wordt 1,40% (voorheen 1,50%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,30%

Ihorizon boekje

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 1,00%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,80% ( voorheen 1,00%)

Optirend boekje

  • De basisrente wordt 0,75% (voorheen 1,00%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,30%

Optirend plus boekje

  • De basisrente wordt 0,75% (voorheen 1,00%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,50%