Landbouwkrediet verlaagt de vaste rente voor woonkredieten

Landbouwkrediet ‘Mini' woonkrediet met vaste rente

  • Rentevoet 10 jaar vast gaat van 3.94% naar 3,86%
  • Rentevoet 15 jaar vast gaat van 4.31% naar 4,27%
  • Rentevoet 20 jaar vast gaat van 4.59% naar 4,56%
  • Rentevoet 25 jaar vast gaat van 4.79% naar 4,76%
  • Rentevoet 30 jaar vast gaat van 5.06% naar 5,01%

Om van dit tarief te kunnen genieten moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

U bent Fidelio-cliënt en hebt met name ingeschreven op tenminste 49 maatschappelijke aandelen (607,60 EUR) van het Landbouwkrediet (www.Fidelio.be). U wenst een krediet aan te gaan voor het financieren van de aankoop, het bouwen of de verbouwing van een eengezinswoning of woonhuis met max 3 appartementen, appartement of een bouwgrond, gelegen in België en bestemd voor eigen gebruik (om te bewonen of als tweede verblijf). U ontleent niet meer dan 80% van de waarde van het goed. Uw krediet wordt volledig gedekt door een hypotheek in eerste rang op het onroerend goed voor een bedrag dat gelijk is aan dat van het krediet. U domicilieert alle inkomsten van uw gezin op een rekening bij het Landbouwkrediet. Als u zelfstandig bent, gaat u ermee akkoord dat al uw zakelijke verrichtingen via een rekening bij het Landbouwkrediet lopen. U neemt een brand- en een schuldsaldoverzekering bij een door het Landbouwkrediet erkende verzekeringsmaatschappij. Als u specifieke opties wenst of als u niet beantwoordt aan de hierboven beschreven voorwaarden om van de Mini-rentevoet te genieten, dan valt u onder de bepalingen van de basisrentevoet.

Vergelijk hier op onze website hypothecaire leningen.