Landbouwkrediet verlaagt de rente voor woonkredieten

In detail

Landbouwkrediet ‘Mini' woonkrediet met vaste rente

  • Rentevoet 10 jaar vast gaat van 3.83% naar 3,80%
  • Rentevoet 15 jaar vast gaat van 4.28% naar 4,25%
  • Rentevoet 20 jaar vast gaat van 4.57% naar 4,55%
  • Rentevoet 25 jaar vast gaat van 4.90% naar 4,86%
  • Rentevoet 30 jaar vast gaat van 4,99% naar 4,94%

Om van dit tarief te kunnen genieten moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer inlichtingen op de website van het Landbouwkrediet.

Landbouwkrediet ‘Mini' woonkrediet met variabele rente

  • Rentevoet met jaarlijkse aanpassing 1/1/1 gaat van 3,12% naar 3,07% (maximale looptijd 20 jaar)

Om van dit tarief te kunnen genieten moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer inlichtingen op de website van het Landbouwkrediet.

Meer info

De website van Landbouwkrediet

Overzicht: Hypothecaire leningen

Bron

Website Landbouwkrediet

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be