Landbouwkrediet verhoogt de rente van de termijnrekeningen

In detail

Landbouwkrediet verlaagt de rente van haar termijnrekeningen. De nieuwe voorwaarden zijn geldig vanaf 18 februari 2012. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

  • Termijnrekening op 4 jaar gaat van 2,45% naar 2,50%
  • Termijnrekening op 5 jaar gaat van 2,95% naar 3,00%

De inkomsten, voortvloeiend uit termijnrekeningen, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger.