Landbouwkrediet lanceert nieuwe step-up spaarrekening

Stijgend rendement

De Step-up Welcome-spaarrekening biedt voor bedragen van € 5.000 tot € 25.000 de eerste 3 jaar een gewaarborgd en stijgend rendement. De spaarder is om te beginnen zeker van een basisrente van 1,60%. Maar ook de getrouwheidspremie is voor 3 jaar gegarandeerd. Die loopt bovendien jaar na jaar op:

  • het eerste jaar 0,60%
  • het tweede jaar 0,90%
  • het derde jaar 1,20%

Een spaarhorizon van 3 jaar is ideaal om het maximum te halen uit het gegarandeerde rendement, maar ook op kortere termijn biedt de Step-up Welcome-spaarrekening een uitstekende vergoeding.

Flexibiliteit

Ondanks de mooie voorwaarden van de nieuwe spaarrekening zijn er geen risico’s aan verbonden: Step-up Welcome is een gereglementeerde spaarrekening en valt onder de waarborg van het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten. De intresten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot 1.770 EUR per jaar. Bovendien blijven de spaartegoeden te allen tijde beschikbaar.

Klavertjevier

De lancering van de spaarrekening past in een grote nieuwe beleggingscampagne van Landbouwkrediet. Het symbool van de campagne is een klavertjevier. Rik Duyck, Bestuurder-Directeur van Landbouwkrediet, licht toe: “Onze beleggingscampagne focust op vier spaar- en beleggingsproducten. Er is de Step-up Welcome-spaarrekening, maar ook een termijnrekening op drie jaar met een rentevoet van 2,50% op jaarbasis. Er zijn ook de achtergestelde certificaten van Landbouwkrediet die nu een jaarlijkse coupon van 4% bieden. En tenslotte is er nog een andere belegging met een aantrekkelijk groeipotentieel op wat langere termijn, met name de bevek CRELAN FUND EconoFuture.” Dit compartiment werd eind 2010 gelanceerd en baseert zich voor zijn beleggingsstrategie op de principes die Geert Noels heeft uitgewerkt in zijn boek ‘Econoshock’. Het fonds is trouwens een samenwerking tussen Landbouwkrediet en de groep rond Geert Noels. Met zijn Klavertjevier-beleggingscampagne, die loopt van 1 maart tot 23 mei 2011, wil Landbouwkrediet aantonen dat het inzake beleggingsaanbod gerust de vergelijking met andere, vaak grotere banken kan doorstaan. Luc Versele, CEO van Landbouwkrediet besluit: ‘We willen de spaarder ertoe aanzetten om zijn beleggingen te spreiden. Dit is inderdaad het moment om naar Landbouwkrediet te gaan en kennis te maken met ons aanbod.”

Over Fidelio

Landbouwkrediet is een bank met een stevige coöperatieve verankering. Een gedeelte van het kapitaal wordt bijeengebracht door zijn cliënten. Deze cliënten onderhouden een duurzame relatie met de bank en dragen zo hun steentje bij tot haar verdere ontwikkeling. Ze verdienen dus een vipbehandeling. Daarom heeft Landbouwkrediet Fidelio uitgedacht: een origineel programma met exclusieve voordelen voor cliënten-aandeelhouders van Landbouwkrediet. Meer dan 142.000 mensen zijn al overtuigd van dit voordelig concept. Voor 2009 bedroeg het dividend van de maatschappelijke aandelen voor het 7e jaar op rij 5% netto.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabel voor spaarrekeningen

©Bankshopper.be