Landbouwkrediet en Centea lanceren Step-Up winner spaarrekening

In detail

Van 15 april tot 15 juni 2012 zetten Landbouwkrediet en haar dochter Centea enkele spaar- en beleggingsproducten in de kijker. Enerzijds lanceert de bank de Step-up Winner Spaarrekening, anderzijds geldt er een verhoogde rente op de Super5-kasbon (Klimmersbon 5 jaar bij Centea). De Step-Up Winner spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening waarbij zowel de basisrente als de getrouwheidspremie voor de eerste 3 jaar gekend zijn. Het grote voordeel van deze spaarrekening is dat de spaarder 100% zekerheid heeft over het rendement op zijn spaargeld voor de eerste 3 jaar en dat terwijl zijn geld beschikbaar blijft.  De basisrente op deze rekening bedraagt 1,50% gedurende de eerste drie jaar. De getrouwheidspremie bedraagt 0,30% in het eerste, 0,70% in het tweede en 1% in het derde jaar.  Natuurlijke personen kunnen een Step-up Winner Spaarrekening openen en er op sparen tijdens de actieperiode van 15 april tot 15 juni 2012. De voorwaarde om van dit aanbod te genieten is dat het ingelegde bedrag nieuw geld is.  Na 15 juni kan de spaarder niet meer verder sparen op de rekening. Het ingelegde bedrag blijft wel altijd beschikbaar. Uiteraard hebben opnames van de rekening een invloed op de toekenning van de getrouwheidspremie. De vermelde rentevoeten zijn brutotarieven op jaarbasis. De rentevergoeding geniet een vrijstelling van roerende voorheffing voor een bedrag van 1 830 euro per belastingplichtige voor het inkomstenjaar 2012. Deze rentevoeten worden toegepast behoudens in het geval van wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende het gereglementeerd sparen of betreffende de rentevoet. Landbouwkrediet en Centea behouden zich ook het recht voor om de actie vervroegd af te sluiten.

Tegelijkertijd zetten Landbouwkrediet en Centea hun kasbons op 5 jaar met een progressieve rentevoet in de kijker met een rentevoetverhoging. De Super 5 (Landbouwkrediet) en de Klimmersbon 5 jaar (Centea) zijn kasbons met een jaarlijkse coupon en een stijgend rentepatroon tijdens de looptijd. De nieuwe promotionele rentevoorwaarden op de Super 5 en de Klimmersbon stemmen overeen met een bruto actuarieel rendement van 3,10%.  Deze rentevoeten kunnen tijdens de duurtijd van de actie gewijzigd worden in functie van de marktomstandigheden. Landbouwkrediet en Centea behouden zich ook het recht voor om de actie vervroegd af te sluiten.