Lagere rente voor volkslening bij Belfius

Belfius verlaagt de rentevoeten van de volkslening. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing sinds 5 februari 2014 en enkel op nieuwe inschrijvingen. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe voorwaarden.

  • Volkslening op 5 jaar gaat van 1,80% naar 1,65%
  • Volsklening op 6 jaar gaat van 2,10% naar 2,00%
  • Volsklening op 10 jaar gaat van 2,70% naar 2,60%

De volkslening van Belfius wordt op de markt gebracht onder de vorm van een doorlopende uitgifte van een kasbon. De looptijden zijn 5, 6, 7, 8, 9 en 10 jaar. Spaarders kunnen intekenen vanaf 200 euro. Per looptijd wordt een andere brutorente aangeboden.

De Belfius-Volkslening geniet van een fiscaal gunstregime. Er is een verlaagde roerende voorheffing van toepassing op de rente van dit product, nl. 15 % in plaats van 25 %.

Met het geld opgehaald via de volkslening zal Belfius kredieten verlenen om te investeren in infrastructuur van algemeen belang, zoals ziekenhuizen of scholen.

Vergelijk alle volksleningen of vergelijk ze met kasbons en termijnrekeningen.