Lagere rente voor de spaarrekeningen van Record Bank

Record Bank wijzigt de rente van haar spaarrekeningen. De nieuwe rentevoeten zullen geldig zijn vanaf 4 augustus 2015. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten.

Webspaarrekening

  • De basisrente wordt 0,30% (voorheen 0,50%) 
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0.10%

Platinum spaarrekening

  • De basisrente blijft ongewijzigd op 0,10%
  • De getrouwheidspremie wordt 0,30% (voorheen 0,50%)

Young@Record spaarrekening

  • De basisrente wordt 0,20% (voorheen 0.30%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0.20% (voorheen 0,30%)

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest