Lage interestvoeten woonleningen niet voor iedereen voordelig

Wie vandaag een woning koopt kan daarvoor een zeer goedkope lening afsluiten. Maar de lage rentetarieven zijn niet voor iedereen goed nieuws.

Wie vandaag een woonlening afsluit op 25 jaar krijgt bij de internetbank Keytrade Bank een rente van 2,26 procent. Daarmee is die bank een van de goedkoopste spelers op de markt. Wie minder dan 80 procent van de marktwaarde van zijn woning leent ziet het traief nog verder dalen tot 1,94 procent.

Onderhandelen rente

Al kan je het tarief bij de andere banken gevoelig verlagen door te onderhandelen. Wie vandaag meer dan 80 procent van de marktwaarde van zijn woning leent op 25 jaar krijgt een gemiddeld tarief van 2,21 procent. Vergelijk hier alle tarieven. 

De lage rentetarieven doen veel mensen lonken naar de hypotheekmarkt. En daar knelt nu net het schoentje. Op het eerste gezicht lijken jonge gezinnen nu gouden zaken te kunnen doen, maar zij zijn niet de enige die hun pijlen richten op de vastgoedmarkt. Ook de beleggers kopen woningen op als alternatief voor het spaarboekje.

Stijgende vastgoedprijzen

Die stormloop op de vastgoedmarkt zorgt er net voor dat de vastgoedprijzen sterk stijgen. Zo stijgen zowel de appartements-als woningprijzen naar ongekende hoogtes.

Volgens de een vastgoedmarktanalyse van ING zijn de prijzen van de bestaande woningen in 2017 gestegen met 2,05 procent. In 2016 was dat 0,8 procent. In vergelijking met 2015, het jaar waarin de rentevoeten zijn beginnen dalen, tekent ING zelfs een stijging op van 8 procent.

Lage rente stuwt vastgoedprijzen

De grootbank beaamt in dat onderzoek dat de sterke stijging van de vastgoedprijzen een gevolg is van de lage rente. Daarenboven merkt ING op dat de mensen hogere bedragen lenen als gevolg van de lage rentevoeten. Het leenbedrag is sinds 2015 gestegen van 145.000 tot 155.000 euro, of een stijging van 7 procent.

De stijgende vastgoedprijzen zijn voornamelijk nefast voor de jonge gezinnen. Eerder onderzoek van Immotheker-Finnotheker toonde al aan dat twintigers en dertigers het almaar moeilijker krijgen om een woning te kopen. Zo kon in 2007 nog de helft van de jongeren een woning kopen. In 2017 is dat aantal gedaald tot 25,3 procent. Dat komt omdat ook de beleggers hun tanden zetten in vastgoed. Door de toenemende vraag stijgen de prijzen.

Vastgoed als belegging

Dat steeds meer beleggers vastgoed als een alternatief voor het spaarboekje zien wordt ook bevestigd door een onderzoek van Bankshopper.be. Daaruit blijkt dat 27 procent van de spaarders zijn spaargeld zou investeren in vastgoed wanneer de rent zou dalen naar 0 procent.

Volgens het onderzoek van ING bezit een op de vijf vastgoedeigenaars meer dan één woning. 70 procent van de Vlamingen koopt een tweede woning als investering, terwijl  het voor bijna de helft van de Walen om een tweede verblijf gaat.

En wat in de toekomst?

ING verwacht dat de vastgoedprijzen in 2018 minder snel zullen stijgen. Volgens het onderzoek van de grootbank zullen de prijzen dit jaar stijgen met 0 à 1,5 procent. Dat is minder dan de verwachte inflatie.

Voorts verwacht ING dat de rente op de hypothecaire rente nauwelijks zal stijgen. ING rekent op een stijging van de 30 basispunten op de gemiddelde vaste rentevoet op meer dan 10 jaar. Die stijging zal er volgens de bank voor zorgen dat de nominale stijging van de vastgoedprijzen tussen 2010 en 2020 niet hoger zal zijn dan 15 procent. Dit is tien keer minder dan in jaren waarin de prijzen sterk stegen (1999-2008).

Niels Saelens