La Lorraine geeft obligatie uit op 7 jaar met brutocoupon van 4,00%

Enkele kenmerken

La Lorraine Bakery Group NV deelt mee dat het een openbaar aanbod doet in België van vastrentende obligaties met vervaldatum 23 december 2020, voor een verwacht bedrag van minimum EUR 40 miljoen en maximum EUR 75 miljoen, met ISIN Code BE0002209758.

De vaste rente van de Obligaties bedraagt 4 % bruto per jaar.

De Obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van EUR 1.000. De uitgifteprijs bedraag 101,875 %. De inschrijvingsperiode loopt van 6 december 2013 (9:00u) tot en met 13 december 2013 (om 16:00u), onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. De uitgiftedatum is vastgelegd op 23 december 2013. Er is een aanvraag ingediend om de Obligaties te noteren en te verhandelen op de multilaterale handelsfaciliteit van NYSE Alternext Brussels.

BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank treden op als joint lead managers en joint bookrunners voor deze uitgifte. KBC Bank werd aangeduid als enige global coordinator voor het openbare aanbod.

De netto-opbrengst van de uitgifte van de Obligaties zal integraal worden aangewend voor onder meer de afbouw, diversificatie en de herfinanciering van de bestaande gesyndiceerde kredietovereenkomst, alsook voor werkkapitaalbehoeften, kapitaaluitgaven en algemene bedrijfsdoelstellingen van de groep (waaronder de verdere organische groei en de groei door middel van overnames).

We zetten de voornaamste kenmerken voor u op een rij:

 • Type : Obligatie in Euro
 • Emmitent : La Lorraine Bakery Group NV
 • Munt : Euro
 • Looptijd : 7 jaar
 • Isin-code : BE0002209758
 • Rentevoet :  brutocoupons van 4,00%
 • Actuarieel brutorendement : 3,691%
 • Actuarieel rendement na roerende voorheffing : 2.702%
 • Coupures : 1000 Euro
 • Uitgifteprijs : 101,875%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100%
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 06-12-2013 t.e.m. 13-12-2013

De inkomsten, voortvloeiend uit de obligaties, die in België geïnd worden, zijn thans onderhevig aan een roerende voorheffing van 25% op het brutobedrag. De roerende voorheffing vormt een bevrijdende belasting voor Belgische natuurlijke personen, wat betekent dat het niet nodig is om inkomsten voortvloeiend uit de obligaties aan te geven in de jaarlijkse belastingaangifte. Sommige beleggers komen evenwel onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling.