Kunt u binnenkort nog de volledige waarde van uw woning lenen?

Afgelopen week kwamen de hypothecaire kredieten nog eens in opspraak. Moeten mensen die binnenkort zo’n lening willen afsluiten zich zorgen maken.

De Nationale Bank vraagt kredietgevers strengere regels toe te passen wanneer ze een woonlening toekennen. De opvallendste maatregel is die van de regel van 80 procent.  Volgens Nationale Bank moeten banken een extra kapitaalreserve aanleggen wanneer ze meer dan 80 procent van de marktwaarde van een woning lenen aan hun klanten.

Al benadrukte  Jan Smets, de gouverneur van de Nationale Bank afgelopen weekend dat banken vrij zijn om de quotiteit van 80 procent te overschrijden. Wat betekent dat u bij sommige banken nog tot 100 procent kunt lenen als u kunt aantonen dat u de lening probleemloos kunt terugbetalen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij AXA Bank.  Maar wie zo’n percentage wil lenen, zal het prijskaartje van zijn hypothecaire lening zien aandikken.  BNP Paribas Fortis laat weten dat de gemiddelde quotiteit bij zijn klanten gemiddeld 79 procent bedraagt.

Verzekering afsluiten

Bart Tommelein, Vlaams minister van Financiën heeft al laten weten dat hij samen met de verzekeraars een systeem heeft bedacht waarbij mensen die een kleiner startkapitaal hebben alsnog 100 procent van de marktwaarde van hun woning kunnen lenen. Hij pleit voor een verzekering die de risico’s dekt voor de banken wanneer een klant de lening niet kan terugbetalen. Daartegenover staat wel dat een lening opnieuw een beetje duurder wordt voor zij die zo’n verzekering afsluiten. De verzekeraars zullen nu eenmaal een premie vragen. Al blijft het koffiedik kijken hoeveel zij gaan vragen indien die regeling er komt.

“Ik vind het heel belangrijk dat jonge mensen een eigen woning kunnen kopen. Dat mag geen voorrecht zijn voor wie financiële steun van zijn familie krijgt”, zei hij onlangs in de Vlaamse media.  In een brief gericht aan de Nationale Bank vraagt Tommelein om formeel advies.

Johan Van Overtveldt, federaal minister van Financiën vraagt dan weer dat de regering het vastgoedgebeuren eens in zijn globaliteit moet herbekijken. “Ik heb het dan niet alleen over de woonkredieten maar ook over de fiscaliteit en alles wat ermee samenhangt”, aldus de minister.

Dat de hypothecaire kredieten in ons land met de regelmaat van de klok onder vuur komen te liggen is geen toeval. Cijfers van de Nationale Bank maakten reeds duidelijk dat de groei van de schulden van gezinnen in Belgiëmeer is gestegen dan het Europese gemiddelde. “Daarbinnen is een niet onaardige fractie van mensen die meer dan 80 procent van het aankoopbedrag leent. Als de vastgoedprijzen zouden dalen, dan wordt het onderpand ook minder waard en zullen de banken meer verliezen gaan lijden”, zei Smets begin deze week.

Vergelijk hier op onze website een hypothecaire lening.

Online vastgoed makelaar

Wil je gemakkelijk je huis gaan verkopen, dan kan dit sinds kort via de online vastgoed makelaar Oximo. Naast de online bank, de online boekenhandel, de online reisagent … is er dus nu dé online vastgoedmakelaar, Oximo, die het volledige verkoop- en aankoopproces van vastgoed via internet organiseert. Iedere stap is 24/24 uur gemakkelijk online te volgen door zowel kopers als verkopers! Op de website kan je niet alleen vastgoed opzoeken, je kan er op kijkdagen inschrijven, het biedingsproces volgen, onderhandelen en uiteindelijk de koop op een veilige en rechtsgeldige manier sluiten. Oximo biedt dus een combinatie van een internetplatform met klassieke vastgoedbemiddeling en – indien gewenst – met persoonlijke ondersteuning door de Oximo adviseur. Een efficiënter proces, een optimalere prijs en een goedkopere verkoop.